Teleologinen

Teleologinen selitys. Adaptaatio. Fanerofyytti . Itseharveneminen. Positiivinen takaisinkytkentä . Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn. Mitä tarkoittaa populaation säätely?

teleologinen: Määritelmät Adjektiivit. Of or pertaining to teleology; showing evidence of design or purpose. Esimerkit. It will be seen that this doctrine is optimistic and teleological: the universe and everything in it is developing towards something continually better than what went before.

teleological suomeksi – Sanakirja.org (englanti-suomi) – teleologinen: Määritelmät Adjektiivit. Of or pertaining to teleology; showing evidence of design or purpose. Esimerkit. It will be seen that this doctrine is optimistic and teleological: the universe and everything in it is developing towards something continually better.

realistinen tieteenfilosofia

teleologinen tulkinta

Ero Parisuhteesta Lataaminen Ambulanssikyydin Hinta Näin paljon kaatuminen maksaa yhteiskunnalle | Terve.fi – Joka kolmas suomalainen liukastuu talviaikaan, ja kaatumisten takia jopa 50 000 suomalaista hakeutuu vuosittain sairaalahoitoon. Lue lisää. Ambulanssikyydin hinta. Sairaankuljetusten taksat nousevat kahdesta kolmeen prosenttia. Liikenneministeriö on vahvistanut hinnat, jotka ovat voimassa vuoden loppuun. Oikea hinta on ton viisisataa tai risat, mutta jos ja
Uurna Uurna-alue valmisteilla Kerimäelle – Puruvesi – Tilaajana voit lukea kaikkia digitaalisia sisältöjämme rajattomasti. Tilaajana voit lukea kaikkia digitaalisia sisältöjämme rajattomasti. sht arkut uurnan valmistus tuhkauurnan hautaus Ero Parisuhteesta Lataaminen Ambulanssikyydin Hinta Näin paljon kaatuminen maksaa yhteiskunnalle | Terve.fi – Joka kolmas suomalainen liukastuu talviaikaan, ja kaatumisten takia jopa 50 000 suomalaista hakeutuu vuosittain sairaalahoitoon. Lue

teleologinen selitys. teleologinen selitys: Määritelmä asian selittäminen viittaamalla asian päämäärään, tavoitteeseen tai lopputilaan. Vieraskieliset vastineet. teleological explanation: englanti: Lähikäsitteet. selitys (yläkäsite) teleologia (kokonaisuuskäsite) finaalinen syy (osakäsite)

kausaalinen

Teleologinen todistus (myös luonnon järjestyksen todistus, suunnittelutodistus, fysikaalis-teologinen tai tarkoitusperäisyyden todistus, jumalatodistus, -väite tai argumentti) on yritys todistaa jumalan olemassaolo vetoamalla väitettyyn kaiken tarkoituksenmukaisuuteen. Todistuksen mukaan mikään tuntemamme ei näytä suunnitellulta, ellei se ole suunniteltu.

Teleologinen ja teleonominen tulkintamalli kansainväl. pol. Teleologinen ja teleonominen tulkintamalli kansainväl. pol. Anne-Marie Ahonen Tapio Määttä Lainsäätäjän kunnioittamisasenne, tavoitteellinen laintulkinta ja lakien tavoitesäännökset vallitsevassa tuomarinideologiassa .207 Teleologinen ja teleonominen tulkintamalli kansainvälisen politiikan tutkimuksessa : Aronista.

konstitutiivinen

Tampere Taksi Tuliko lähdettyä kesäterassilta pienessä hönössä sotkemaan fillarilla kotia kohti? Kannattaisi mieluummin taluttaa pyörää. Sastamalan kaupunki kilpailutti 480000 euron arvosta taksikyytejä ulos Sastamalasta ja Punkalaitumelta. Kyydit. Uurna Uurna-alue valmisteilla Kerimäelle – Puruvesi – Tilaajana voit lukea kaikkia digitaalisia sisältöjämme rajattomasti. Tilaajana voit lukea kaikkia digitaalisia sisältöjämme rajattomasti. sht arkut uurnan valmistus tuhkauurnan hautaus Ero Parisuhteesta Lataaminen

-KOULUTUSORGANISAATION PROSESSIT- Asko Karjalainen. Oulun yliopisto. Opetuksen kehittämisyksikkö. draft.13.3.2006 3 järjestelmän toimintaa voidaan ohjata kontrolloimalla rajallista määrää muuttujia.6 Organisaatioon sovellettuna tämä ajattelu helposti johtaa konemetaforan käyttöön.7 Filosofisessa määrittelyssä ongelmaksi tulee, määritelläänkö prosessi kontingentiksi

Teleologinen selitys. Adaptaatio. Fanerofyytti . Itseharveneminen. Positiivinen takaisinkytkentä . Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn. Mitä tarkoittaa populaation säätely?

teleologinen tulkinta. Steariinin Poisto Moi, Kirjassa "Encyclopedia of practical receipts and processes.Containing over 6400 receipts; embracing thorough information, in plain language, applicable to almost every possible industrial and domestic requirement" ehdotetaan seuraavaa: 343. Kyl se steariini irtoaa, mut jälki jää(rasvapläntti). On joku aine "stone" tai jotain sinnepäin.

Synonyymi teleologinen tulkinta sanalle. Synonyymit.fi, ilmainen synonyymisanakirja netissä.

ekologinen: Biologia, biologinen, Sosiologia ekologiaan kuuluva, sitä koskeva. Esimerkiksi: Ekologinen lokero biologia, biologinen lajin asema (suhde ravintoon ja.

Teleologinen kysymys: mihin tarkoitukseen pyrimme? Mr President, the problem we are dealing with today is both a theological and a teleological one, that is, a question of purpose. Arvoisa puhemies, käsittelemämme ongelma on samanaikaisesti teologinen ja teleologinen eli.

oikeusnormi

oikeusdogmatiikka

Sanoja yhteensä 7 800 122.Käännöksiä yhteensä 7 172 575. Tämän sivun teksti ja äänitiedostot ovat käytettävissä Creative Commons Attribution/Share-Alike.

Näin ollen eri lajisten hiukkasten syntyminen on teleologinen, ennalta saneltu tapahtuma. Samalla tavalla voisi ilmeisesti ajatella monissa muissakin fysiikan ilmiöissä. Mutta jos näin on, teleologiasääntö voidaan yleistää koskemaan myös monimutkaisempia ilmiöitä, kuten evoluutiopsykologian ilmiöitä, eikö.

Teleologinen ajattelutapa edellyttäisi kuitenkin jonkinlaista ihmiselämän olemusta, jonka täyttymiseen jokainen ihminen on perimmiltään ohjattu. Nykyiset hyve-eetikot eivät puolusta teleologisia teorioita. He pikemminkin argumentoivat,

Definitions of Teleologia, synonyms, antonyms, derivatives of Teleologia, analogical dictionary of Teleologia (Finnish)

Etiikassa teleologinen eli tarkoitusperäetiikka on deontologian eli velvollisuusetiikan vastakohta Translations. teleologinen, teleologisen, teleologista, teleologisesta, teleologiseen Uskonpuolustaja Geneettinen virhepäätelmä 13.12.12 klo 20.25 Jakso: 3. 5 min teleologinen. telepaatti. telepaattinen . Etiikan sanastoa Opetushallitu

Synonyymi teleologinen tulkinta sanalle. Synonyymit.fi, ilmainen synonyymisanakirja netissä.